مطالب توسط ally

سررسید وزیری / kc4005

سررسید وزیری چرم یک روز در صفحه به استثناء جمعه 336 صفحه (21 فرم ) صحافی دوختی سررسید سررسید دفترچه یادداشتی است که کنار یادداشت میتوان از اطلاعات و تاریخ آن روز نیز استفاده کرد و جزو دفاتری است که میتوان از آن به عنوان تبلیغات استفاده کرد . سررسید ها از نظر نوع جلد […]